Columnes Universitat Autònoma de Barcelona

Cerdanyola Ciutat del Coneixement

Cerdanyola del Vallès és garantia d’interacció efectiva entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental; un paradigma de ciutat que camina cap a l’economia del coneixement.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia