Per què Cerdanyola Ciutat del Coneixement?

Cerdanyola del Vallès compta en el seu terme municipal amb la primera gran concentració d’instal·lacions de recerca de gran envergadura del Sud d’Europa, així com empreses del coneixement

D’entre els diferents agents existents a la ciutat, cal destacar la presència de dos centres neuràlgics: el campus d’una universitat d’excel·lència internacional com ho és la Universitat Autònoma de Barcelona i l’única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya i una de les més recents construïdes a Europa, el Sincrotró ALBA.

En aquest punt, cal posar en relleu que el sorgiment de l’anomenada economia del coneixement ha implicat que cada cop més la universitat assumeixi funcions que, més enllà de les de docència i recerca que se li pressuposen, fan de la institució un recurs essencial per al territori en el qual s’ubica.

En aquest context, gràcies a la seva presència, el territori local cobra importància com a lloc en el qual neixen els medis innovadors especialitzats en coneixement.

Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

Cerdanyola és doncs un enclavament estratègic per a l’enrobustiment de l’economia del país adaptant-la a la revolució científica i tecnològica, atenent, al mateix temps, a la necessitat de generació d’ocupació de qualitat.

Es tracta per tant d’un territori que sota un paradigma multi-modal i multi-nodal, compta amb els ingredients necessaris per compassar complementarietat mútua entre els diferents agents que en formen part. Una regió que no només proposa un marc atractiu per a la inversió pública i privada d’alt valor afegit, que fomenta l’educació superior, que encoratja la formació i el creixement d’empreses basades en el coneixement i altres organitzacions punteres pertanyents al sector terciari, sinó que posa infraestructures i serveis científic-tècnics avançats a disposició de la cooperació entre universitat, empresa i societat.

D’altra banda, no podem passar tampoc per alt que la capacitat de fer la transició d’un paradigma tecnològic a un altre, quan el potencial d’un règim anterior s’esgota, és el segell distintiu d’una regió de la quíntuple hèlix com ha de ser el cas de la ciutat metropolitana de Cerdanyola.

Cerdanyola del Vallès és per tant garantia d’interacció efectiva entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental; un paradigma de ciutat que camina cap a l’economia del coneixement.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia