La ciutat

Cerdanyola del Vallès és garantia d’interacció efectiva entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental; un paradigma de ciutat que camina cap a l’economia del coneixement.

Cerdanyola del Vallès compta en el seu terme municipal amb la primera gran concentració d’instal·lacions de recerca de gran envergadura del Sud d’Europa, així com empreses del coneixement. Som seu de l'única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya i una de les més recents d'Europa, el Sincrotró ALBA. Alberguem una universitat d'excel·lència internacional, la Universitat Autònoma de Barcelona. Comptem amb el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc de Recerca UAB i amb més de 50 centres capdavanters de recerca i tecnològics. Som una ciutat disposada a ser una eina eficaç de transferència de coneixement. Una ciutat capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats dels emprenedors, de les empreses del coneixement, de la comunitat acadèmica i investigadora, de reaccionar davant als problemes i anhels dels seus veïns i veïnes.

Cerdanyola del Vallès compta en el seu terme municipal amb la primera gran concentració d’instal·lacions de recerca de gran envergadura del Sud d’Europa, així com empreses del coneixement.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia