Per què una nova marca de ciutat?

Perquè Cerdanyola posseeix totes les potencialitats per esdevenir un referent en coneixement.
Per projectar com a ciutat: ambició, dinamisme, progrés, superació, inconformisme.
Per cohesionar la nostra ciutadania i cultivar l’orgull de “ser de Cerdanyola del Vallès”. Això ens convidarà a defensar qui som i sentir orgull d’on venim i el que hem aconseguit.
Perquè necessitem connectar especialment amb gent jove i arrelar-la a la ciutat.
Perquè cal construir el relat de la Cerdanyola que volem en un moment d’expansió del municipi.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia