Què vol transmetre el símbol?

Cerdanyola com a node d’intercanvis.

Logo Cerdanyola
  • El símbol representa Cerdanyola com a node d’intercanvis. Un espai físic en el qual interactua la ciutadania, el món acadèmic, el món de l’empresa, les institucions i la natura (Parc de Collserola).
  • En paral·lel evoca al model clàssic de l’àtom (model atòmic de Bohr) com a representació gràfica d’allò indivisible i essència de qualsevol existència d’intercanvi.
  • Els colors verds i blaus simbolitzen l’equilibri entre ciència, empresa i natura. El gris fosc del logotip, la transició a un paradigma del coneixement sense oblidar la memòria fabril de la ciutat.
Cerdanyola
Cerdanyola
Cerdanyola

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia