Agents estratègics amb seu a Cerdanyola

Universitat Autònoma de Barcelona
Parc de Recerca UAB
Sincrotró ALBA
Parc de l’ALBA – Barcelona Synchrotron Park
Parc Tecnològic del Vallès
Fundació EURECAT- CERDANYOLA (ASCAMM)

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia