Cerdanyola

Sobre la Ciutat

Cerdanyola és un enclavament estratègic per a l’enrobustiment de l’economia del país adaptant-la a la revolució científica i tecnològica, atenent al mateix temps, a la necessitat de generació d’ocupació de qualitat.

Es tracta per tant d’un territori que sota un paradigma multi-modal i multi-nodal, compta amb els ingredients necessaris per compassar complementarietat mútua entre els diferents agents que en formen part. Una regió que no només proposa un marc atractiu per a la inversió pública i privada d’alt valor afegit, que fomenta l’educació superior, que encoratja la formació i el creixement d’empreses basades en el coneixement i altres organitzacions punteres pertanyents al sector terciari, sinó que posa infraestructures i serveis científic-tècnics avançats a disposició de la cooperació entre universitat, empresa i societat.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia